top of page

SALGSBETINGELSER

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt av:

Kjøp av utdanning, kurs og timer, samt varer og tjenester gjennom Yoba

til kunder og forbrukere som kjøper og bestiller fra nettsiden, Vipps og pr. mail.


Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av epost ved bestilling.

1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i

bestillingsløsningen i nettbutikken.

Herunder blant annet opplysninger om arrangementets tid, sted, innhold, pris og betingelser, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

 

2. PARTENE

Selger er: Magnus Meditasjon

Kontaktadresse: Hauge 1A, 1684 VESTERØY

Telefon: 911 66 196

Mailadresse: post@yoba.no

Nettside: www.yoba.no

Organisasjonsnummer: 915165036

 

Kjøper: er den person som personalia er opplyst i bestillingen, og er over 18 år.

 

3. ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av fysiske produkter.

Angreretten gjelder ikke for påmelding til utdanning, retreats og arrangementer.

Se punkt 5 ved avmelding.

4. PÅMELDING

Din påmelding er økonomisk bindende.

Når du melder deg på må du påregne å betale kursavgiften i sin helhet.

5. AVMELDING

Vi refunderer ikke kursavgift.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, dersom utdanningen er fulltegnet.

Da vil kursavgift bli refundert i sin helhet.

6. BYTTE AV UTDANNING

Det er mulig å bytte utdanning til et annet, ved kansellering av ditt opprinnelige utdanning.

Utdanningen du bytter til må gå innenfor ditt opprinnelige påmeldte kurs og koste det samme.

Evt. et mellomlegg vil bli fakturert om kjøper ønsker å bytte til et dyrere kurs.

 

Om du er forhindret i å komme en kursdag, kan du ved å gi Yoba beskjed, bytte til ett annet kurs,

dersom det ikke er fulltegnet.

7. OVERFØRE UTDANNING TIL EN TREDJE PERSON

Ved ikke påbegynt utdanning, kan kjøper selv selge sin plass til en tredje person.

Dette skal ikke av noen art, lastes Yoba.

Første kjøper vil bli belastet kurset uavhengig til hvem og når kurset overføres til en annen.

Første kjøper har da plikt til å informere om byttet og til hvem plassen er solgt til, til Yoba umiddelbart,

- senest 7 dager før oppstart, etter overføringen.

Yoba forholder seg kun til første kjøper inntil faktura er betalt i sin helhet.

 

8. HVA SKJER MED KURSAVGIFT VED AKUTT SYKDOM?

Om kjøper blir syk rett før/under kurshelg, vil kjøper få tilbud om å bytte fra fysisk kurs til onlinekurs.

 

9. LEVERING AV UTDANNING OG ARRANGEMENTER

Utdanning og arrangementer arrangert av Yoba, leveres på oppgitt kursdato, tidspunkt og på det stedet som er oppgitt på nettsiden, med informasjon om utdanningen ved påmelding.

Yoba tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig.

Vi forbeholder oss retten til at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettportal, våre sosiale medier, vår markedsføring eller på annen måte.

 

10. AVLYSNING AV UTDANNING OG ARRANGEMENTER

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser kan planlagte utdanninger og timer bli avlyst.

Yoba vil alltid å forsøke å sette inn vikar der det er mulig for å unngå avlysning.

Ved avlysning vil du få tilbud om å delta på et tilsvarende utdanning ved et senere tidspunkt.

Om dette ikke lar seg gjøre, vil du få refundert kursavgfiten i sin helhet.

Yoba forbeholder seg retten til å avlyse utdanning og timer med for få deltakere.

Det vil da bli sendt ut mail og/eller sms med beskjed om kansellering senest 14 dager før det planlagte kurset,

og kursavgift blir refundert i sin helhet.

 

 

11. RABATT

Rabatter gis ved bestilling av 3 eller flere kursplasser. Ta kontakt med oss for et pristilbud.

 

12. KJØP AV FYSISKE PRODUKTER

DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER. (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen,

omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Feil du oppdager innen rimelig tid etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som

feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.

Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, gjerne med foto.

Yoba vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Angreretten er 14 dager fra forbrukeren får varen i fysisk besittelse.

 

13. SKADER

Yoba har ikke ansvar for varer som blir skadet i frakt.

 

Yoba har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender

teknikker du har lært på kurs hos oss, som du praktiserer hjemme eller på kurs.

 

Når du melder deg på utdanning hos Yoba aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og helse.

Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Yoba eller Yoba sine instruktører for skader du pådrar deg på kurs,

eller på vei inn eller ut fra kurslokalet.

 

Yoba er ikke ansvarlig for dine eiendeler som mobil, penger, klær i garderoben eller bil som står parkert foran kurslokalet, mens du er på kurs eller på arrangementer arrangert av Yoba.

Yoba har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

 

Yoga, mindfulness og meditasjon erstatter ikke tradisjonell - medisinsk eller proffesjonell behandling,

men kan være et tilleggs-alternativ i livet.

 


14. PERSONOPPLYSNINGER

Yoba behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

- du har samtykket i utleveringen, eller

- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

- i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

bottom of page