top of page
Yoba stjerner 2.png

Personvernerklæring (privacy policy) – Yoba.no
 


Denne personvernerklæring gjelder for Magnus Meditasjon for nettsiden Yoba.no og alle Yobas undersider hos de ulike leverandører. 

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: 
Magnus Meditasjon med organisasjonsnummer: 915 16 5036. Ansvarlig person hos oss er Katarina Magnus.   

 

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter, samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme, men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) 

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven/personvernordningens (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs. bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktige til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via skjemaer på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Magnus Meditasjon verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT-leverandører (f.eks. webhotell, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Yoba.no er hostet av Wix og Kajabi. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til: 

Wix
Kajabi
Microsoft
Google Analytics
Facebook
Instagram
Vipps
Stripe

Vi er i god tro at alle disse databehandlingstjenestene følger GDPR-lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT-leverandører og programvare.

 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven §18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til post@yoba.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Magnus Meditasjon lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norske/Europeiske lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg, med unntak av opplysninger som er nødvendig eller vi er pliktige til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks. bokføringsloven.

Om du ikke lenger ønsker å motta e-poster fra oss, klikk på avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på post@yoba.no

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - §2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
 
Magnus Meditasjon benytter følgende informasjonskapsler:  

Kajabi
Wix
Stripe
Vipps
Google Analytics
Facebook Pixel


Dette til info. 

bottom of page